Logo
  
Hier vindt u uw opticien
Maak een afspraak 1

Monturen passen

Hier vindt u uw opticien
Maak een afspraak 1

Monturen passen

Privacy policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Grand Opticiens NV ("Pearle"), onderdeel van Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"). Pearle is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "Website").

Pearle respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Pearle is een vennootschap naar Belgisch recht met met zetel gevestigd te Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [0424 735 977].

Persoonsgegevens

Pearle verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Pearle verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Pearle verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Door het meedelen van uw persoonlijke gegevens aan Pearle op deze website, inclusief mogelijke medische gegevens zoals uw oogmetingen, geeft u Pearle de toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken op de manier die beschreven wordt in deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Pearle gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Pearle, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post, per e-mail of SMS.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit doet u door een schriftelijk verzoek in die zin te sturen aan: Pearle Opticiens t.a.v. Klantendienst – Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen.

Pearle zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Pearle de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Pearle of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Pearle zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Pearle bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Pearle over u verzamelt. Ook kunt u Pearle verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Pearle Opticiens t.a.v. Klantendienst – Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen.

Welke bril past het best bij welk gezicht?

Word fan op Facebook!
 

Contactlenzen thuis bezorgd
 

Budgetvriendelijke selectie
 

Brillen

Zonnebrillen

Gebruiksvoorwaarden | Disclaimer & privacy | Algemene voorwaarden | Sitemap | Cookies
Copyright

Welkom bij Pearle Opticiens: Kies hier uw taal
 
Bienvenue sur Pearle Opticiens: Choisissez vortre langue