Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogaandoening waarbij sprake is van schade aan de oogzenuw. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een verhoogde druk in de oogbol. De oogzenuw knelt en sterft hierdoor langzaam af, waardoor de verbinding tussen het oog en de hersenen blijvend beschadigd raakt. Dit zorgt voor uitval van het gezichtsveld. Normaal gesproken wordt licht dat via je ogen binnenkomt, via de oogzenuw doorgestuurd naar de hersenen, waar het licht wordt omgezet in beelden. De uitval begint meestal bij de randen van het gezichtsveld en breidt zich steeds verder uit. In ernstige gevallen ontstaat kokerzicht, waarbij het net lijkt alsof je door een smalle koker kijkt. Als glaucoom niet behandeld wordt, dan leidt dit uiteindelijk tot blindheid.

Een ander woord voor glaucoom is groene staar. Meestal komt glaucoom aan beide ogen voor. Glaucoom komt vooral voor bij mensen ouder dan veertig jaar, maar er worden ook baby’s geboren met glaucoom. 

Welke soorten glaucoom zijn er?

We maken onderscheid tussen de volgende soorten glaucoom:

 • Acuut glaucoom: in dit geval ontstaat glaucoom zeer plotseling en meestal aan één oog. Deze vorm van glaucoom komt veel minder vaak voor dan chronische glaucoom. 

 • Chronisch glaucoom: in dit geval ontstaat glaucoom zeer geleidelijk. Deze vorm van glaucoom wordt vaak pas laat ontdekt. 

 • Primair glaucoom: in dit geval is geen sprake van een onderliggende oogaandoening die glaucoom veroorzaakt. 

 • Secundair glaucoom: in dit geval is er wél sprake van een onderliggende oogaandoening die glaucoom veroorzaakt, bijvoorbeeld een inwendige oogontsteking (uveïtis), een tumor, medicijngebruik of een ongeval. 

Wat zijn de symptomen van acuut glaucoom?

Dit zijn de symptomen van acuut glaucoom:

 • Plotseling wazig zien

 • Pijn aan het oog. 

 • Een rood en dof oog. 

 • Een starre, halfwijde pupil. 

 • Ernstige hoofdpijn. 

 • Misselijkheid en/of braken. 

Wat zijn de symptomen van chronisch glaucoom?

Chronisch glaucoom ontstaat zeer geleidelijk en de symptomen van deze vorm van glaucoom wisselen per persoon. Sterker nog: een groot deel van de mensen met chronisch glaucoom heeft helemaal geen klachten. Mensen die wel klachten hebben, kunnen de volgende symptomen ervaren: 

 • Wazig zien

 • Geen details meer zien. 

 • Een wazige tunnel zien. 

Wat is de oorzaak van glaucoom?

In veel gevallen wordt glaucoom veroorzaakt door een verhoogde druk in de oogbol, maar dat is niet altijd zo. Andersom geldt een verhoogde druk in de oogbol niet altijd betekent dat je glaucoom hebt of krijgt. De verhoogde druk komt meestal doordat er te veel kamervocht wordt aangemaakt of doordat het kamervocht niet goed kan worden afgevoerd. Kamervocht is een waterige, dikke vloeistof die zich in het voorste gedeelte van het oog bevindt. 

Wat zijn de risicofactoren van glaucoom?

De volgende factoren vergroten de kans op het krijgen van glaucoom:

 • Erfelijkheid. 

 • Leeftijd. 

 • Van Afrikaanse of Aziatische afkomst zijn. 

 • Het hebben van sterke verziendheid of bijziendheid

 • Het hebben van een afwijking van de bloedvaten in of bij de ogen. 

 • Het hebben van een lage of hoge bloeddruk. 

 • Het hebben van een hart- of vaatziekte. 

 • Het gebruik van corticosteroïden (ontstekingsremmers).

 • Het hebben van slaapapneu. 

Is glaucoom erfelijk?

Ja, glaucoom kan erfelijk zijn. Als iemand in jouw familie glaucoom heeft, dan is de kans groter dat jij het ook krijgt. Komt glaucoom voor in jouw familie? Laat dan vanaf je veertigste levensjaar je ogen onderzoeken door de oogarts, of eerder als glaucoom op jongere leeftijd (jonger dan 55 jaar) voorkomt in jouw familie. Als blijkt dat jij ook glaucoom hebt, dan kan de behandeling tijdig beginnen. 

Hoe ziet de behandeling van glaucoom eruit?

Als glaucoom niet behandeld wordt, dan leidt dit uiteindelijk tot blindheid. Ook is het zo dat schade die al is ontstaan, niet meer hersteld kan worden. Daarom is het belangrijk dat glaucoom zo vroeg mogelijk opgespoord en behandeld wordt. Glaucoom kan behandeld worden door middel van:

 • Oogdruppels die de druk in de oogbol verlagen. Oogdruppels verminderen de aanmaak van kamervocht en/of stimuleren de afvoer van kamervocht en dienen gedurende de rest van het leven elke dag gebruikt te worden. 

 • Een laserbehandeling. Een laserbehandeling kan uitkomst bieden als de oogdruppels onvoldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. Deze behandeling remt de aanmaak van kamervocht en/of stimuleert de afvoer van kamervocht. 

 • Een glaucoomoperatie. Indien zowel oogdruppels als een laserbehandeling onvoldoende effect hebben, dan kan glaucoom behandeld worden door middel van een glaucoomoperatie. In de meeste gevallen gaat het om een trabeculectomie, een ingreep waarbij een klein luikje in het oogwit wordt gemaakt. Via dit luikje kan het kamervocht afgevoerd worden. Een andere optie is het plaatsen van een drainage-implantaat, zodat het kamervocht via een slangetje kan wegstromen en vervolgens wordt opgevangen in een reservoir. Weer een andere mogelijkheid is om de ooglens te verwijderen, om zo de druk in de oogbol te verlagen. 

Laat je informeren en adviseren door je opticien, optometrist of oogarts wat voor jou de beste behandeling is. 

Laat je ogen controleren

Vermoed jij dat je glaucoom hebt? Kom dan langs en laat je ogen controleren door een van onze erkende opticiens en optometristen.

Maak een afspraak