Huisregels op de Facebookpagina van Pearle Opticiens.

De Facebookpagina is bestemd voor alle klanten en fans van Pearle Opticiens die graag informatie krijgen over onze merken, aanbiedingen en promoties. We luisteren graag naar ieders mening en staan open voor discussie. Commentaren, foto’s, video’s en links zijn meer dan welkom.

Maar we houden de gesprekken graag constructief en zinvol en vragen daarom aan iedereen om zich aan de volgende afspraken te houden:

  • Behandel elkaar met respect. Gebruik geen beledigende, kwetsende, racistische of dreigende taal en scheldwoorden. Blijf altijd vriendelijk en maak niemand belachelijk. Er is geen ruimte voor grof taalgebruik of oproepen tot haat of geweld. Druk je uit in het Nederlands zodat het publiek van deze pagina alles begrijpt.

  • Respecteer de wetten. Handel in overeenstemming met de rechten en plichten die je als Facebookgebruiker hebt aanvaard.

  • Hou afstand. Publiceer geen privégegevens (van jezelf of van iemand anders) op de pagina. Vanuit privacyoverweging kunnen we helaas geen klachten openbaar via onze Facebook-pagina behandelen. We zullen altijd vragen om je gegevens in een privébericht te sturen. Stuur ons je naam, klacht en de winkel van aankoop.

  • Blijf relevant. We accepteren geen enkele publicatie van louter commerciële aard.

  • Maak jezelf bekend. Anonieme berichten of posts onder een valse naam vinden we niet leuk.

  • Hou de sfeer er in. Provocatie kunnen we niet aanvaarden. Ook gebruikers die zinloze berichten posten of hun boodschap blijven herhalen, zijn niet welkom.

Berichten die de afspraken niet naleven, zullen we verwijderen. Maakt de gebruiker het echt te bont? Dan kan het dat we hem/haar (tijdelijk) blokkeren.