Wat is diabetische retinopathie?

Mensen met diabetes type 1 of type 2 hebben een te hoog suikergehalte in hun bloed. Dit veroorzaakt schade aan de bloedvaten, ook aan de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Dan spreken we van diabetische retinopathie. Bij maar liefst 80% van de patiënten is er twintig jaar na de diagnose sprake van schade aan de bloedvaatjes in het netvlies. Een groot deel van de mensen met diabetes krijgt dus vroeg of laat met deze oogaandoening te maken. Diabetische retinopathie komt meestal voor in beide ogen, maar het ontstaat niet altijd tegelijk. 

Welke vormen van diabetische retinopathie bestaan er?

We maken onderscheid tussen verschillende vormen van diabetische retinopathie, namelijk:

  • Niet-proliferatieve diabetische retinopathie. In dit geval is de schade aan het netvlies nog beperkt. De bloedvaatjes zijn wat uitgerekt en kunnen vet en vocht gaan lekken, wat zich voor een deel ophoopt in het netvlies. Dit hoeft nog geen klachten te geven. 

  • Proliferatieve diabetische retinopathie. In dit geval ontstaat er schade aan het netvlies doordat het netvlies te weinig zuurstof krijgt aangevoerd van de beschadigde bloedvaatjes. Hierdoor gaat het netvlies nieuwe bloedvaatjes aanmaken, die meestal van slechte kwaliteit zijn en vocht en vet gaan lekken. Hierdoor kan weer een bloeding ontstaan in het glasvocht (het glasvocht is een soort heldere gelei die de ruimte tussen de ooglens en het netvlies opvult). 

  • Diabetische maculapathie. In dit geval lekken de bloedvaatjes vet en vocht in de macula (gele vlek). Het zicht gaat hierdoor snel achteruit. 

Wat zijn de symptomen van diabetische retinopathie?

De symptomen van diabetische retinopathie zijn:

Hoe erg de klachten zijn, hangt af van de ernst van de schade aan het netvlies. In veel gevallen ontstaan de klachten pas als het netvlies al behoorlijk beschadigd is. Daarom is het belangrijk dat mensen met diabetes hun netvlies regelmatig laten controleren, zodat diabetische retinopathie zo vroeg mogelijk kan worden opgespoord en behandeld. 

Wat is de oorzaak van diabetische retinopathie?

Diabetische retinopathie wordt veroorzaakt door een te hoog suikergehalte in het bloed. Dit is schadelijk voor de bloedvaatjes in het netvlies. In veel gevallen is diabetische retinopathie niet te vermijden. Ook weten we dat de volgende factoren het ontstaan van deze aandoening versnellen:

  • Het niet goed onder controle hebben van de suikerwaarden in het bloed. 

  • Een hoge bloeddruk. 

  • Roken. 

Hoe ziet de behandeling van diabetische retinopathie eruit?

In veel gevallen is het niet meteen nodig om diabetische retinopathie te behandelen. Meestal wordt eerst aangekeken hoe de klachten zich ontwikkelen. Zodra behandeling eenmaal nodig is, dan kan die bestaan uit:

  • Een laserbehandeling. Met een laser worden lekkende bloedvaatjes gedicht en wordt de wildgroei aan bloedvaatjes afgeremd. De afname van het gezichtsvermogen wordt hierdoor stopgezet, maar de achteruitgang van het netvlies gaat gewoon door. 

  • Een glasvochtoperatie (vitrectomie). Bij deze behandeling wordt het glasvocht verwijderd en vervangen door vocht of gas. Na de behandeling maakt het oog vanzelf nieuw, helder glasvocht aan en het vocht of gas dat tijdens de behandeling is ingebracht, verdwijnt vanzelf. Deze ingreep wordt altijd in combinatie met een laserbehandeling uitgevoerd om de lekkende bloedvaatjes te stelpen. 

  • Injecties in het oog. Indien er sprake is van lekkage van vocht en vet in de macula, dan ontstaat macula-oedeem. Hierdoor gaat het zicht snel achteruit. In veel gevallen is een laserbehandeling dan niet mogelijk, omdat de vochtophoping te groot is. De injecties in het oog bevatten medicijnen die de lekkage remmen, waardoor een laserbehandeling soms alsnog mogelijk is.  

Laat je ogen controleren

Vermoed jij dat je diabetische retinopathie hebt? Kom dan langs en laat je ogen controleren door een van onze erkende opticiens en optometristen.

Maak een afspraak